Svenska rymdforskares samarbetsgrupp

En mötesplats för rymdforskare

SRS är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. Information, diskussion och samverkan är de tre ledorden för sammanslutningens verksamhet i dess arbete med att främja rymdforskningen, både internt och externt.

SRS årsmöte 2023

Årets SRS-möte ägde rum i Uppsala den 14-15 mars 2023. För mer info, se https://www.space.irfu.se/workshops/SRS2023/

Nyheter

 • SRS-möte

  Detta möte hölls i Lund.

 • SRS-möte

  Detta möte hölls digitalt.

 • SRS-möte

  Detta möte hölls i Kiruna.

 • SRS-möte

  Detta möte hölls i Lund.

 • SRS-möte

  Detta möte hölls i Stockholm.

 • SRS-möte

  Detta möte hölls i Uppsala.