Svenska rymdforskares samarbetsgrupp

En mötesplats för rymdforskare

SRS är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning. Information, diskussion och samverkan är de tre ledorden för sammanslutningens verksamhet i dess arbete med att främja rymdforskningen, både internt och externt.

SRS-konferens 2024

Årets SRS-konferens kommer att äga rum i Växjö den 20-21 mars 2024. För mer info, se https://svenskarymdforskare.se/konferenswebben/

SRS-konferens 2023

Fjolårets SRS-konferens ägde rum i Uppsala den 14-15 mars 2023. För mer info, se https://www.space.irfu.se/workshops/SRS2023/

Nyheter

 • SRS-möte

 • SRS-möte

  Detta möte ägde rum i Uppsala.

 • SRS-möte

  Detta möte ägde rum i Lund.

 • SRS-möte

  Detta möte ägde rum via internet.

 • SRS-möte

  Detta möte ägde rum i Kiruna.

 • SRS-möte

  Detta möte ägde rum i Lund.